Kultura Poznań.pl

Książki

opublikowano:

Między Suworowem a Leninem

Na lewym brzegu Dniestru, niczym klin wbity między Rumunię a Ukrainę, leży Naddniestrze, któremu zdecydowanie bliżej do Rosji niż do swoich sąsiadów. Quasi-państwo, które wyłoniło się na początku ostatniej dekady XX wieku z Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, jest narzędziem Federacji Rosyjskiej w geopolitycznej grze prowadzonej z Zachodem. O szansach i zagrożeniach dla regionu oraz o tożsamości jego mieszkańców, opowie 9 października, w trakcie spotkania w CK Zamek, Piotr Oleksy, autor książki Naddniestrze. Terror tożsamości.

.
fot. materiały prasowe

Dr Piotr Oleksy jest historykiem pracującym w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2016 ukazała się jego książka Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza, podejmująca próbę opisu procesów społecznych zachodzących w Naddniestrzu w obszarze kształtowania się tożsamości wspólnotowej jego mieszkańców. Oleksy jest też inicjatorem wielu działań na polu dyplomatycznym oraz kulturalnym, takich jak Forum Współpracy Polska-Rumunia-Mołdawia czy wydanie serii płyt Muzyczne Rodowody. Historyk współpracował również z "Nową Europą Wschodnią" oraz "Tygodnikiem Powszechnym".

Oleksy ukazuje Naddniestrzańską Republikę Mołdawską jako miejsce wymykające się uogólniającym opisom,  pełne zadziwiających paradoksów. Z książki Naddniestrze. Terror tożsamości  poznajemy wieloetniczne parapaństwo zamieszkiwane przez osoby o silnym poczuciu  przynależności terytorialnej, obracające się w kręgu wschodniosłowiańskiej, prawosławnej cywilizacji. Naddniestrze, zwane "zachodnim bastionem rosyjskości", nieustannie zmaga się ze swoim bagażem historycznym - z jednej  strony powstało z przywiązania do radzieckich wartości, z drugiej - kultywowana na jego terenie jest pamięć o Imperium Rosyjskim. Konflikt zbrojny, który doprowadził do powstania NRM, ukazuje całą złożoność zagadnienia tożsamości Naddniestrzan. Wystarczy bowiem wspomnieć, że w obronie "prawdziwej" mołdawskości toczyli oni wojnę z Republiką Mołdawii. Piotr Oleksy, znawca historii regionu, pragnie przybliżyć czytelnikom życie codzienne na terytorium targanym wewnętrznymi sporami o podłożu narodowościowym oraz kulturowym, na którym dochodzi jednakże do nietypowych zbliżeń - to tam właśnie po jednej stronie konfliktu walczyli ideologiczni wrogowie, ukraińscy nacjonaliści i rosyjscy imperialiści.

"Oleksy - badacz przeszłości Naddniestrza i świadek wydarzeń rozgrywających się tam w ciągu ostatnich lat - otwiera przed nami historię i teraźniejszość tego parapaństwa, nieuznawanego przez inne kraje świata, ale istniejącego od trzech dekad z woli jego mieszkańców" - pisze Bogumił Luft, były ambasador  RP w Rumunii i w Republice Mołdawii.

Jacek Adamiec

  • spotkanie z Piotrem Oleksym
  • 9.10, g. 18
  • Księgarnia Bookowski, CK ZAMEK
  • wstęp wolny

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018