Kultura Poznań.pl

Książki

opublikowano:

Jak odbudowano Stare Miasto?

Nowe wydanie publikacji "Stare Miasto w Poznaniu", zrealizowanej w latach 70. XX wieku przez Wydawnictwo Poznańskie, poświęconej zniszczeniom wojennym i odbudowie Starego Miasta po 1945 roku właśnie trafia do sprzedaży. Pierwotny materiał został uzupełniony o najnowsze informacje na temat konserwacji i remontów zrealizowanych w latach 1970-2016.

.
"Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia - odbudowa - konserwacja 1945-2016"

"Stare Miasto w Poznaniu" to bogato ilustrowana (ponad 350 archiwalnych i współczesnych zdjęć, rysunków i planów) monografia, prawdziwa podróż przez dzieje najważniejszego zespołu zabytkowego stolicy Wielkopolski.

"Książka, poruszająca problematykę ochrony zabytków Starego Miasta w Poznaniu na przestrzeni siedmiu dekad, powstawała w dwóch odmienych epokach, rozdzielonych procesem ustrojowej transformacji" - pisze we wstępie Iwona Błaszczyk, jedna z autorek opracowania.

Część pierwsza monografii to uaktualnione wznowienie monumentalnej pracy (wydanej po raz pierwszy w 1971 roku), której autorem był Henryk Kondziela, wieloletni miejski konserwator zabytków w Poznaniu. "Autor publikacji był pierwszym miejskim konserwatorem zabytków Poznania, powołanym na to stanowisko w 1955 r. Tym samym stał się bezpośrednim uczestnikiem procesu podnoszenia Starego Miasta ze zniszczeń wojennych, jego odbudowy i konserwacji" - czytamy dalej we wstępie.

Część drugą stanowi alfabetyczny katalog śródmiejskich kamienic, od Starego Rynku po ulicę Żydowską, szczegółowo prezentujący ich odbudowę i prace konserwatorskie prowadzone w latach 1945-2016.

red

  • "Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia - odbudowa - konserwacja 1945-2016"
  • autor: Henryk Kondziela (część I) oraz zespół autorów: Iwona Błaszczyk, Aleksandra Dolczewska, Joanna Domek-Nogalska, Joanna Figuła-Czech, Joanna Gołdych-Pawłowska, Agnieszka Jakubowska (część II)
  • Wydawnictwo Miejskie Posnania 2017