Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Grudzień w Instytucie Kultury Stosowanej

Gra w kulturalne zaliczenia trwa. W tym miesiącu do zdobycia kolejne punkty - na festiwalu Poznań Baroque!

Grudniowe zaliczenie związane jest z festiwalem Poznań Baroque
Grudniowe zaliczenie związane jest z festiwale Poznań Baroque

Studencie! Czy wpisałeś (-aś) się już na listę studentów IKS-a? Jeśli nie - wciąż możesz to zrobić w aplikacji na facebook.com/kulturapoznan. Czy masz indeks IKS-a? Jeśli nie - wciąż możesz go za darmo odebrać w naszym dziekanacie w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44. Jeśli jesteś już na liście studentów i masz indeks, możesz zacząć się z nami bawić - w tym miesiącu można zdobyć aż dwa zaliczenia i 16 punktów!

Zaliczenia grudniowe:

Zaliczenie wykładu

Żeby zaliczyć wykład, wystarczy pojawić się na dowolnie wybranym wydarzeniu związanym z festiwalem Poznań Boroque, który trwa od 3 do 9 grudnia i zgłosić się do organizatorów po stempel Instytutu
Kultury Stosowanej w odpowiedniej rubryce Waszego indeksu. Możecie za to dostać 3 punkty.

Zaliczenie ćwiczeń:

Żeby zaliczyć ćwiczenia, należy pojawić się na festiwalu z jakimś barokowym elementem stroju albo rekwizytem. Możecie za to dostać 5 punktów.

Zdobyte punkty wpiszcie do Waszego indeksu elektronicznego.

re (da)ktor Ewa Obrębowska-Piasecka