Kultura Poznań.pl

Kultura

Opowiedzieć miasto na nowo
 

Opowiedzieć miasto na nowo

Potrzebna jest Poznaniowi diagnoza dotycząca obecności kultury w życiu miasta. Potrzebna jest krytyczna autorefleksja nas poznaniaków nad samymi sobą. Tymi zagadnieniami powinni się zająć ludzie kultury, nawet jeśli wiązałoby to się z dyskomfortem i boleścią od razów za kalanie gniazda.

czytaj więcej
1 481 Strona 482 483 485