Kultura Poznań.pl

Kultura

Nagroda Naukowa 1993

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla ZESPOŁU URSZULI RADWAŃSKIEJ z Akademii Medycznej za badania w zakresie leczenia białaczki u dzieci.
URSZULA RADWAŃSKA Lekarz pediatra - hematolog, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu.
Urodziła się 7 maja 1925 r. w Pelplinie. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, ojciec był lekarzem weterynarii. Znaczący wpływ na jej życie miały wysiedlenie w 1939 z Pomorza do Generalnej Guberni, gdzie w ramach tajnego nauczania ukończyła szkołę średnią.
Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, uzyskując dyplom w 1951 r. Stopień doktora uzyskała w 1959, doktora hab. w 1968, a tytuł profesora w 1978. Organizator i Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej (dawnej I Kliniki Chorób Dzieci) Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej. Specjalnością Kliniki było intensywne leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej jako najczęstszej postaci białaczki u dzieci. Od 1979 wicedyrektor Instytutu Pediatrii ds.naukowych. Utworzyła w Klinice pierwszy w Polsce pediatryczny oddział transplantacji szpiku, a pierwszy tego typu zabieg miał miejsce w 1982 roku. Od 1989 roku transplantacje takie przeprowadzano systematycznie przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu i po raz pierwszy w Polsce zaczęto je poprzedzać napromieniowaniem całego ciała.
Była również przewodniczącą Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych u Dzieci oraz Specjalistą Krajowym ds. Onkologii Dziecięcej.
Jest autorką ponad 200 prac naukowych, promotorem 14 doktoratów, opiekunem naukowym 3 habilitacji. Jej najważniejsze publikacje to: Acute lymphoblastic leukemia therapy in Poland. Folia Haematologica (1989), Wielospecjalistyczne leczenie choroby nowotworowej u dzieci w powołanym do tego ośrodku onkologicznym (1990), Transplantacja szpiku allogenicznego w chorobach rozrostowych krwi u dzieci (1991), Standard and intermediate risk acute lymphoblastic leukemia therapy in Poland. Acta Paediatr. Japon. (1995), Białaczki u dzieci (1998).
Otrzymała m.in. Nagrodę Naukową Miasta Poznania (1955), Nagrodę Australijskiego Towarzystwa POLCUL (1995) i Medal Wojewody Poznańskiego "Ad perpetuam rei memoriam".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej