Kultura Poznań.pl

Kultura

Muzea w Poznaniu na planie Dodaj obiekt - Muzea w Poznaniu

Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego, Oddział Biblioteki Raczyńskich

Opis

Wydarzenie:

◥ 29.09, od g. 10 zwiedzanie wystawy Drzewa
wielkopolskie i oprowadzanie tematyczne Kraszewski -
malarz, miłośnik przyrody, w ramach akcji 60+ Kultura
organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Dary i pamiątki, które otrzymał pisarz w 1879 r. z okazji 50-lecia pracy literackiej (depozyt PTPN).

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 10:00-15:00

Ceny biletów

wstęp wolny

Wystawa stała

dary i pamiątki pisarza otrzymane z okazji 50-lecia pracy literackiej;

A.2018

Wystawa czasowa

◥ Drzewa wielkopolskie
czynna do 15.10
Wystawa akwareli Wandy Marii Boguszewskiej. Artystka
zajmuje się malarstwem, szczególnie akwarelowym.
Maluje głównie środowisko przyrody i zabytki architektury,
poszukując ich wzajemnych powiązań: rodowodów, sensów
i podobieństw

Kustosz/Kierownik

kierownik: Krzysztof Klupp

Wróć do listy