Kultura Poznań.pl

Kultura

Galerie na planie Dodaj obiekt - Galerie

galeria Art Stations

Opis

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w dużej mierze opiera swój program wystawienniczy na prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk, która to kolekcja jest przyczynkiem do innowacyjnych zestawień, kontekstualizacji współczesnej sztuki polskiej oraz promocji nowych poszukiwań natury estetycznej, naukowej oraz kuratorskiej.

Fundacja Art Stations stanowi kontynuację znanej wcześniej Kulczyk Foundation, a została wykreowana dzięki innowacyjnej formule Fundatorki. Jej filozofia to świadome wbudowanie programu instytucji promującej wiedzę o kulturze i sztuce oraz realizującej pokazy sztuki i tańca w strukturze handlu i połączenie ich we wspólnej przestrzeni Starego Browaru. Mocą tej formuły Stary Browar został przekształcony w stałe miejsce harmonijnej koegzystencji przejawów sztuki współczesnej i biznesu.

A06.14

Data powstania

2004

Rodzaj preferowanej sztuki

sztuka współczesna

Wróć do listy