Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Poznańska Spalarnia

Dzień Otwarty w Poznańskiej Spalarni - festyn rodzinny

2018-06-10 (niedziela)
12:00-18:00
Poznańska Spalarnia, ul. Energetyczna 5, Poznań

Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia zapraszają na Dzień Otwarty w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej 5 w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00-18.00. Będzie to doskonała okazja dla każdego, kto chciałby poznać proces termicznego przekształcania odpadów i zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja do spalania odpadów oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami.

Rejestracja i zwiedzanie Instalacji - czyli jak działa spalarnia odpadów
Pierwszych 300 zarejestrowanych osób będzie mogło wziąć udział w zorganizowanej wycieczce z przewodnikiem ścieżką edukacyjną przez najważniejsze miejsca w Instalacji. Będzie można wejść do hali wyładowczej, obejrzeć bunkier na odpady, przyjrzeć się działaniu operatora ogromnego, kilkutonowego chwytaka odpadów, czy też zajrzeć do hali kotłów bądź dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień pracuje Instalacja wytwarzająca prąd i ciepło z naszych odpadów.

Zwiedzanie ITPOK będzie możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Możliwość zwiedzania Instalacji wewnątrz dotyczy każdego, kto ukończył 7 lat. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 50-osobowych, wprowadzanych na teren zakładu co godzinę (w godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00). Zwiedzanie potrwa ok. 45 minut. Organizatorzy proszą o założenie odpowiedniego obuwia (tj. płaskiego z zakrytymi palcami!).

Rejestracji na konkretną godzinę można dokonać samodzielnie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie www.poznan-itpok.pl. Z jednego adresu e-mail można zapisać maksymalnie
4 osoby. Dla osób, dla których nie starczy miejsc, zaproponowany zostanie inny dogodny termin zwiedzania.

Festyn rodzinny - atrakcje dla małych i dużych gości
Pierwszy, ekologiczny festyn rodzinny: animacje dla dzieci, gry i zajęcia ekologiczne, warsztaty ogrodnicze, energorowery, konkursy ekologiczne. Dużo dobrej zabawy.

Uwaga
W fesynie może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek i udział nie wymaga rejestracji. Rejestracja obowiązuje na zwiedzanie spalarni - wycieczka dla osób powyżej 7 lat.

Bezpłatny transport

Specjalny bus oznaczony napisem SPALARNIA kursować będzie z parkingu przy zbiegu ulic Warszawska-Świętojańska (w okolicy ronda Śródka) godz.: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17.30 oraz z parkingu przy Spalarni, godz.: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17.00, 18.00.

Planując dojazd na określoną godzinę zwiedzania, trzeba uwzględnić czas przejazdu, który wynosi ok. 15-20 minut.

Miejsca parkingowe
Można skorzystać  z bezpłatnego miejsca parkingowego przy Spalarni.

ITPOK w  skrócie
ITPOK to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jedyna w Polsce spalarnia odpadów komunalnych zrealizowana na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. o rocznej wydajności 210 000 Mg odpadów. Inwestycja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami - jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki odzyskowi energetycznemu  odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.