Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Uniwersyteckie wykłady na Zamku - Po co komu wolność?

2018-02-13 ( wtorek )
18:00
CK Zamek, Hol Balkonowy, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Wykład prof. dr. hab. Waldemara Łazugi "Po co komu wolność? O naszym i nie naszym do niej stosunku".

W rozwoju "pierwiastka wolności" prześcignęliśmy inne narody - pisał Lelewel. Czy rzeczywiście cechowało nas wyjątkowe "umiłowanie wolności"? I wyjątkowa niechęć do absolutyzmu oraz każdej postaci jedynowładztwa? Czy Rzeczpospolita szlachecka była pierwszym państwem demokratycznym? Czy przez nadużywanie wolności upadła? Czy wolność nieuchronnie prowadzi do anarchii? Czy Rosjanie i Niemcy maja zdolność do skupienia władzy w jednym punkcie, a my do jej rozpraszania? Czy wolność ma cechę narodową? Jak się ma wolność do rządności? Czy potrafiliśmy (i potrafimy) być rzeczywiście wolni?

Prof. dr. hab. Waldemar Łazuga urodzony w Świdwinie, ale od czasów studiów związany z Poznaniem. Tu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym uzyskał z wyróżnieniem magisterium, doktorat i habilitację. Jest obecnie kierownikiem Zakładu Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii UAM, a także kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Szkolnej. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Badacz dziejów Polski XIX i XX wieku oraz kultury politycznej. Jest autorem kilkunastu książek, w tym czterech podręczników  szkolnych do historii i ponad 200 artykułów. Wśród nich są monografie Ostatni stańczyk, Michał Bobrzyński - portret konserwatysty, Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego (1895-1897), Gabriel Narutowicz. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej (wespół z Januszem Pajewskim), Znany - nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim, Zrozumieć dzieje. Wiek XIX,  Kalkulować... Polacy na szczytach c. k. monarchii. Popularyzator  i animator przedsięwzięć naukowych, ceniony dydaktyk. wieloletni dyrektor Centrum Studiów Otwartych UAM, jeden z pomysłodawców  i kierownik naukowego programu Encyklopedia Dziecięca Wielkopolan. Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany m.in. krzyżami kawalerskim i oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", laureat godności "Lider Pracy Organicznej" i statuetki "Honorowego Hipolita.

Wstęp wolny.