Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
a

Wykład i koncert w ramach cyklu Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce

2015-10-15 ( czwartek )
18:00
Archiwum Archidiecezjalne, ul. Księdza Ignacego Posadzego 2, Poznań

"Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce" to niezwykły cykl przybliżający słuchaczom dziedzictwo polskiej muzyki sakralnej. Zarówno członkowie Stowarzyszenia Musica Patria, jak i muzycy zespołu Musica Maxima dbają o to, by brzmienia naszej przeszłości nie zostały zapomniane, a czas im poświęcony był wyjątkowy i ubogacający.

Cykl ten to nie tylko koncerty, ale i prelekcje - prowadzone zarówno przez cenionych i doświadczonych badaczy, jak i specjalizujących się w źródłoznawstwie studentów muzykologii. Pierwsza z nich wygłoszona zostanie przez ks. dr. Mariusza Białkowskiego i Annę Sobczak,

15 października o godzinie 18.00 w Archiwum Archidiecezjalnym. Tematem będzie chorał gregoriański, jego tradycja w Wielkopolsce, zabytki muzyczne i praktyka wykonawcza. Prelekcji będzie towarzyszyła muzyczna prezentacja fragmentów wybranych dzieł w wykonaniu scholi gregoriańskiej Canticum Cordium oraz mała wystawa omawianych zabytków muzycznych.