Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Maria Wasilewska - instalacja

2007-05-21 ( poniedziałek ) – 2007-05-26 ( sobota )
Galeria ON - ASP, ul. Fredry 7, Poznań

Studia ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (dyplom w 1996 roku). Realizuje prace w zakresie rzeźby, instalacji, obiektu oraz rysunku.
Zarówno w przestrzeni, jak i na płaszczyźnie interesuje mnie iluzja. Przyjmuję, że iluzje są umownościami. Przy próbach złamania tego schematu potęgują się antynomie, przenosząc nagromadzone przeciwności poza swoje fizyczne granice. Konstruowanie takiej przestrzeni polega na zaprzeczaniu umownościom przedstawiania przy jednoczesnym ich wykorzystaniu. Podobnymi prawami rządzą się figury niemożliwe. Czy istnienie takiej, wydawałoby się, niemożliwej figury w naszym uporządkowanym świecie desygnatów oraz zaakceptowanie tego faktu jako aksjomatu, nie jest dostatecznym powodem do szukania innych przestrzeni?
Odpowiedzi na to pytanie artystka będzie się starała udzielić za pomocą instalacji przygotowanej specjalnie dla przestrzeni Galerii ON.

Zobacz free.art.pl/on_gallery