Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Weekend z Napoleonem - obchody 200. rocznicy pobytu Napoleona w Poznaniu

2006-09-29 ( piątek ) – 2006-10-01 ( niedziela )
Poznań

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę pobytu Napoleona w Poznaniu. Z tej okazji Prezydent Miasta Poznania zaprasza na Weekend z Napoleonem: trzydniową imprezę (29.09, 30.09. 1.10.), która ma upowszechnić wiedzę na temat pobytu cesarza w roku 1806 w naszym mieście, uświadomić historyczną i polityczną wagę tego faktu oraz naświetlić obraz ówczesnego Poznania.

W programie m.in. wykłady, wystawy, spektakle, pokazy filmów, parada i widowisko plenerowe, pokaz musztry konnej i wojskowej, bal kostiumowy, rajd rowerowy szlakiem Napoleona, oprowadzanie po miejscach związanych z Napoleonemw Poznaniu.

Dnia 27 listopada [1806 roku] wieczorem stanął Napoleon w Poznaniu. Spodziewano się go od rana. Już o bardzo wczesnej porze zapanowało wśród polskich mieszkańców Poznania niebywałe poruszenie i podniecenie. Panowie i panie, w strojach uroczystych, ruszyły wśród wielkiej niepogody naprzeciw cesarza, aż do domu młynarza, aby go tam uroczyście powitać. Ale czekano na niego naderemnie cały dzień. O pól do 7 godziny wieczorem, straciwszy nadzieję na przybycie Napoleona, przeniesiono z powrotem do miasta sztandary (...). Gdy się już wszyscy rozeszli do domów, niespodziewanie o godzinie 9 ujrzano pochód z pochodniami: cesarz wjechał do miasta, które natychmiast iluminowano. Tak wjazd Napoleona do Poznania przedstawił w przedwojennej Kronice Miasta Poznania Andrzej Wojtkowski. W Poznaniu nastały wielkie dni. Nazwa miasta byłą na ustach wszystkich (...) Gród Przemysła urósł do rangi nieformalnej stolicy Europy - pisze Lech Trzeciakowski. Hugo Sommer nie bez racji pisał, że Poznań w tych dniach przejął rolę Centrum świata europejskiego.

Uwaga!! Bilety-zaproszenia (cena 5 zł.) na Bal Napoleona rozprowadza CK Zamek i CIM

Bilety dostępne w:

Program Weekendu z Napoleonem

Zobacz www.zamek.poznan.pl